Op een prachtige plek aan het IJ in Amsterdam heb ik incompany een cursus mogen geven over de omgevingsvergunning en de Omgevingswet. Want de nieuwe wet komt er aan, dat is nu wel zeker, maar wat verandert er allemaal?

Een van de veranderingen is de knip in de omgevingsvergunning voor het bouwen. Straks is er een aparte vergunning nodig voor de (technische) bouwactiviteit en de (ruimtelijke) omgevingsplanactiviteit. En verder? De reguliere procedure wordt de standaard, de van rechtswege vergunning verdwijnt en er komt een nieuw aanvraagvereiste: participatie! De aanvrager moet gaan aangeven of, en zo ja, hoe er overleg is geweest met belanghebbenden.

We hebben ons verwonderd en eigenlijk wel vastgesteld dat er voor de omgevingsvergunning zelf geen hele grote dingen veranderen. Wel de omgeving van de omgevingsvergunning, die verandert, waarin het gemeentelijke omgevingsplan een hoofdrol krijgt.

Ik trof deze week een enthousiaste, leergierige groep aan waar veel ruimte was voor interactie. Ik verkeerde me in goed gezelschap, daar aan het IJ bij bureau Rijnboutt.