Afgelopen donderdag heb ik de juristen van OVER-gemeenten e.o. bijgepraat over de actualiteiten in het bestuursrecht. De laatste jurisprudentie over de basisbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht zijn behandeld. Daarbij konden de uitspraken over de gedoogbeschikking, bestuurlijke waarschuwing en het vertrouwensbeginsel natuurlijk niet ontbreken. Ook het wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer is aan de orde gekomen. Hiermee krijgt iedereen in 2021 het recht en de keuze om digitaal met de overheid zaken te doen. De betekenis van deze wetswijziging voor gemeenten heb ik uitvoerig met de juristen besproken. Het was weer een geslaagde cursus!