Digitaal zakendoen met de overheid wordt eindelijk de standaard. Op dit moment is de elektronische weg alleen mogelijk als de gemeente die heeft opengesteld. Maar dat gaat veranderen. Als het aan Den Haag ligt, treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in 2021 in werking.

De hoofdregel in de nieuwe afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht is dat iedereen officiële berichten als bezwaarschriften, zienswijzen en klachten digitaal kan versturen naar de overheid. Om te voorkomen dat gemeenten met e-mails overspoeld worden, gaan ze vooraf aangeven op welke wijze burgers en bedrijven de digitale weg kunnen bewandelen. Zo kan een gemeente het gebruik van een webformulier voorschrijven of voor bepaalde berichten een specifiek mailadres openstellen zoals bezwaarschrift@gemeente.nl. Gemeenten dienen dit bij wettelijk voorschrift of in een besluit te regelen. De gemeente kan overigens de digitale weg niet verplicht stellen. De papieren versie blijft bestaan.

Als een burger het bericht op de juiste manier verzendt, dan moet de gemeente dat behandelen. Deze behandelplicht geldt niet als het bericht naar het verkeerde adres is gestuurd. In dat geval meldt de gemeente aan de verzender dat ze het bericht niet behandelt. Ook vermeldt ze op welke wijze de verzender het bericht wel kan verzenden. Hierop geldt een aantal uitzonderingen. Want als de gemeente zonder extra moeite het bericht wel in behandeling kan nemen of de verzender dient een bezwaarschrift in, dan mag ze dat niet weigeren.

Wijst de gemeente geen weg aan, dan kan iedereen naar hartenlust blijven mailen en moet ze ieder bericht in behandeling nemen. Ik kan mij voorstellen dat gemeenten daartoe onvoldoende toegerust zullen zijn. Mijn advies is dan ook op tijd dit te regelen.

Meer weten over de digitale overheid en het digitaliseren van het bestuursrecht? Neem gerust contact met mij op.